מוסדות אבי העזרי

מוסדות "אבי העזרי"

ע"ש מו"ר הגה"צ רבי יחיא בסיס זצוק"ל

בנשיאות מרן הגאון רבי עזריה בסיס שליט"א

אזור מודעות

דבר המוסדות

מוסדות אבי העזרי שמה לה למטרה לתעד, לשמר ולהפיץ את מסורת תימן, מנהגיה והליכותיה בקרב בני העדה, תוך שימת דגש על מנהגי המחוזות השונים בתימן.

בשנים האחרונות, אנו רואים איך מורשת עתיקה ומפוארת של עדת תימן הולכת ונשכחת, הולכת ונכחדת.

 

מפעלותינו

'מעתיק השמועה'
מוסדות אבי העזרי מוציאה לאור מדי חודש בחדשו קונטרס לימוד יומי בשם 'מעתיק השמועה' בשיתוף עם מרן שליט"א, ובעריכת בנו הרה"ג יחיאל בסיס שליט"א, המותאם למנהגי תימן, הן בהלכות - והן בניקוד התימני המקורי, המחולק לתומכי וידידי המוסדות.

כמו כן, אנו עובדים עתה על הו"ל של ששה סדרי משנה בניקוד תימני מקורי, המצורף לקונטרס 'מעתיק השמועה'.


'שו"ת בית העזרי'
כחלק מפעולות המוסדות, הקמנו מכון לחקר תורני, שבו אנו עורכים ומוציאים לאור את תשובותיו של מרן שליט"א, וממש בימים אלו יצא לאור ע"י המכון ספר 'שו"ת בית העזרי', ובו תשובות בכל ד' חלקי השו"ע כפי מנהג תימן.

הפצת שיעורי מרן שליט"א
לאחרונה הקמנו מערך מצלמות בבית הכנסת של מרן שליט"א, שבו מוסרטים ומתועדים השיעורים של הרב, הנמסרים מדי יום ששי ומוצאי שבת, כדי להנגיש את השיעורים לכלל הצבור- שלא יכולים להגיע לשיעורים- שיוכלו לצפות בשיעורי הרב, הקלטות שונות ופסקי הלכה במנהגי תימן.


כולל אברכים
בנוסף, אנו פועלים להקמת כולל אברכים ייחודי, שימנף את שימור המנהגים והעברתם לדורות הבאים, בבחינת 'אם אין גדיים אין תיישים'.


מוסדות חינוך
זאת ועוד, אנו מתכוונים להקים מוסדות לימוד ייעודיים לבני העדה, הן כבתי ספר יסודיים הן כישיבות וסמינרים, אשר יחנכו לשימור המסורת המפוארת של בני העדה.

בברכת

"לא ימושו וכו' ומפי זרע זרעך עד עולם"

חברי הועד

מוסדות אבי העזרי

אזור מודעות