fbpx

אודותינו

מוסדות אבי העזרי שמה לה למטרה לתעד, לשמר ולהפיץ את ההלכה היהודית תוך שימת דגש על שימור מסורת תימן, מנהגיה והליכותיה למחוזותיה השונים, בקרב בני העדה.

לצערינו – רבים מבני העדה מנהיגים לעצמם מנהגים אחרים – אפילו בתוך ביתם פנימה – כפי שראו ולמדו בצעירותם במקומות לימודם בקרב בני עדות אחרות אשר שומרים ומחדירים בתלמידיהם את מנהגיהם, ולא את מנהגי עדת תימן.

לצורך שימור המנהגים, נעזרנו רבות במרן הגאון הגדול רבינו עזריה בסיס זצוק”ל רב העיר ראש העין, – שהוא הסמכות הרוחנית הבולטת בקרב בני העדה, וידוע כבקי בהלכות ומנהגי העדה למחוזותיה השונים, והינו “חד בדרא” בנושא זה – שייסייע לנו להשיג את מטרתנו.

 

מפעולותינו

מעתיק השמועה
מוסדות אבי העזרי מוציאה לאור מדי חודש בחדשו קונטרס לימוד יומי בשם ‘מעתיק השמועה’ המותאם למנהגי תימן, הן בהלכות – והן בניקוד התימני המקורי, בעריכת הרה”ג יחיאל בסיס שליט”א, בנו וממשיך דרכו של מרן זצוק”ל. הקונטרס מחולק לתומכי וידידי המוסדות.

כמו כן, אנו שוקדים עתה להוציא לאור ששה סדרי משנה בניקוד תימני מקורי, המצורף לקונטרס ‘מעתיק השמועה’.


שו”ת בית העזרי
כחלק מפעולות המוסדות, הקמנו מכון לחקר תורני, שבו אנו עורכים ומוציאים לאור את תשובותיו ופסקיו של מרן זצוק”ל. התשובות יצאו לאור בשו”ת בית העזרי, והפסקים יצאו לאור אי”ה במתכונת נפרדת.

הפצת שיעורי מרן זצוק”ל
אנו שוקדים על הפצה והוצאה לאור של שיעורי מרן זצוק”ל, הן בצורה דיגיטלית- כהקלטות אודיו וסרטוני וידאו, והן בכתובים – לאחר תמלול ועריכה לשונית המתאימה לספר.

כולל אברכים
אנו פועלים להקמת כולל אברכים ייחודי, שיפעלו לחזק את שימור המנהגים והנחלתם לדורות הבאים.

מוסדות חינוך
אנו מתכוונים להקים מוסדות לימוד ייעודיים לבני העדה, הן כבתי ספר יסודיים הן כישיבות וסמינרים, אשר יחנכו לשימור המסורת המפוארת של בני העדה בבחינת ‘אם אין גדיים אין תיישים’.

בברכת
לא ימושו וכו’ ומפי זרע זרעך עד עולם
חברי הועד
מוסדות אבי העזרי