סוכות במחיצתו של מרן זצוק"ל

סוכות במחיצתו של מרן זצוק"ל

הושענות והקפות בחול המועד

הושענא רבה - לימוד הלילה, הושענות והקפות