דבר המוסדות

“מוסדות אבי העזרי” הוקמו בשנת תשע”ד – 2014, על פי בקשתו של מרן זצוק”ל מבנו הרה”ג יחיאל בסיס שליט”א, למסד את הפעילות התורנית העניפה ולהרבות כבוד שמים.

למוסדות נבחר השם ‘אבי העזרי’, מאחר שהוא כולל בתוכו את שמו ואת שם אביו של מרן זצוק”ל, אב”י – אבי – יחיא, ‘העזרי’ עזריה, כלומר רבינו עזריה בן רבינו יחיא.

מטרות המוסדות:

כשמרן זצוק”ל פעל להקים את המוסדות, מה שעמד לנגד עיניו הוא לימוד התורה, זיכוי הרבים, ושימור מורשת תימן. מרן זצ”ל היה ידוע בבקיאותו הרבה בכלל מנהגי תימן למחוזותיהם, דבר שלצערינו הולך ונשכח. דבר זה היה בנפשו ממש. הוא פעל במסירות נפש כדי להעמיד ולקומם את מסורת תימן למחוזותיה.

 

מפעילות המוסדות:

 

כוללים

עם הקמת המוסדות, הוקם גם כולל אברכים “אוהל מועד” בראשותו של הרה”ג יחיאל בסיס שליט”א, בנשיאות והכוונת מרן זצוק”ל. אברכי הכולל נבחנים בהצלחה במבחני הרבנות, ולחלקם יש כבר כושר לרב עיר.

כמו כן העמותה מתפעלת כולל ערב, וכן מכון תורני להוצאת ספרים.

מעתיק השמועה

מאז הקמתה, העמותה מוציאה לאור מדי חודש בחדשו את קונטרס ‘מעתיק השמועה’ ללימוד יומי. עד כה יצאו לאור מעל מאה חוברות!!!

חוברת זו מקנה ידע מקיף ותכליתי בידיעת ההלכה ומנהגי תימן כפי שנמסר ממרן זצוק”ל.

החוברת בנויה מלימוד יומי של שני עמודים. עמוד הלכה ועמוד משנה בניקוד תימני כפי המסורת של מרן זצוק”ל.

עמוד ההלכה

עמוד ההלכה מתמקד בנושאים מעשיים, כך שלפני החגים מתמקדים בהלכות אותו החג, לפי פסקי מרן זצוק”ל.

ביום שבת, עמוד ההלכה בדיני שבת, ועמוד נוסף של פנינים מפרשת השבוע לשולחן השבת.

עמוד המשנה

רבינו נעתר לבקשת המוסדות, להקליט את כל ששה סדרי משנה בהגייה תימנית מקורית. מידי חודש בחדשו יושבים העורכים ומנקדים את המשנה בדייקנות לפי המסורת של מרן זיע”א, תוך השוואה לניקוד המשנה התימני.

כמו כן כלולים בחוברת זמני כניסת ויציאת השבת לאותו חודש, לפי אופק תל אביב, ירושלים, חיפה ובאר שבע.

ספרי שו”ת בית העזרי

רבינו זצוק”ל במשך עשרות שנים שכיהן ברבנות, ולפני כן עוד בהיותו צעיר לימים, כתב תשובות בהלכה ובמנהג לאלפים ולרבבות.

כל מי שלמד בספריו, ראה את לשונו הקולחת והבהירה, המובנת לכל אדם, הידע ההלכתי הנרחב, שמירת המסורת וחיזוק מנהגי תימן, תוך התאמת התשובה למנהגיו של השואל.

רבינו נמנע שנים רבות מלהוציא את תשובותיו לאור עולם. רבים מתלמידיו ושומעי לקחו ניסו לשכנע אותו, אך תשובתו לכולם היתה ‘עוד חזון למועד’.

הסיבה שרבינו לא רצה להוציא את כתביו לאור עולם, היתה מחמת גודל ענוותנותו ובריחתו מהכבוד. וכמו שכתב בהקדמה לשו”ת בית העזרי חלק א’:

קמי שמיא גליא כי לא היה בדעתי להדפיס את התשובות הללו ולהוציאן לאור עולם…. כי יראתי מאוד לנפשי, בפרט לפי מה שכתב הרב חתם סופר בתשובותיו וז”ל, “כל המחבר ספר ומתערב במחשבתו לגדל שמו, רבצה בו האלה האמורה במילי דאבות, נגד שמא וכו’. ולא תעשינה ידיו תושיה להוציא מחשבתו אל הפועל, כי יבואו מבקרי מומין ויחפשו וימצאו. מלבד שהוא עובר איסור דאורייתא, דברים שבעל פה אי אתה רשאי לכתבן. ולא הותר אלא משום עת לעשות לה’, ואם אינו עושה לה’ הרי איסורו במקומו עומד”… ומי יאמר זכיתי לבי שלא יתערב אצלו מחשבת פסול. על כן דחיתי את המחשבה להדפיס את התשובות….

והנני מגלה דעתי ומוסר מודעא רבה, שאין כוונתי ומחשבתי להתגדל חלילה, אלא למען כבוד שמו יתעלה, ולזכות את הרבים בדבר ה’ זו הלכה, ובפרט במנהגים, לבל ישתכחו ויאבדו בתהום הנשייה…

בשנים האחרונות הוצאנו לאור עולם חמשה חלקים של שו”ת בית העזרי, וכן את ספר הזכרון, ובו פסקי הלכה ממרן רבינו זצוק”ל בדיני אבילות, ברכת כהנים וקריאת התורה.

עלות הדפסה של כל חלק כ100,000 ₪, החל משלבי ההקלדה (כאשר חלק מהתשובות צריכים פענוח מקצועי עקב דהיית הכתב שהועתק ב’נייר קופי’ או צולם בנייר תרמי שדוהה עם השנים), עבור לשלבי העריכה וציוני המקורות, אשר פעמים רבות רבינו כתב את תשובתו לשואל ללא כתיבת מקור, ולעיתים מציאת מקור אחד אורכת שעות רבות. עבור להגהה, מיון התשובות לפי נושאים, עימוד, עריכת המפתחות והאינדקס, ועד להדפסה הסופית.

ברשותינו עוד אלפי תשובות בשלבי עריכה שונים שטרם נדפסו, ומוערכים בעוד כחמישה חלקים נוספים לפחות.

ספרי הלכה למעשה

אנו עמלים להוציא לאור שו”ת נוסף מתשובותיו של מרן זיע”א ובו מרוכזות תשובות קצרות הלכה למעשה, המסודרות לפי נושאים.

כמו כן, אנו נמצאים בשלבים מתקדמים של הוצאת ‘קיצור שולחן ערוך’ על פי פסקי מרן זצוק”ל. חלק מהפסקים הוא כתב בעצמו, וחלקם נלקטו מספריו.

גם בספרים אלו העמל והיגיעה להוציא דבר מתוקן מצריכים משאבים רבים.

 

תיעוד ושימור

ברשותינו מאות תיעודים והקלטות של מרן רבינו זיע”א, אם בשיעורים ואם במענה לשואלים, שבהם הוא מגלה ומחזק את מנהגי תימן השונים, והינם אוצר בלום בידיעת ההלכה והמנהג.

מעט מזעיר משיעוריו התפרסמו ע”י המוסדות ברשת וב’קול הלשון’, כמו גם קריאת המגילה, קינות תשעה באב, קריאת התורה וההפטרה של שחרית ומנחה של תשעה באב, אשמורות, סדר ההקפות של הושענא רבה ועוד. אולם הרוב המכריע עדיין ספון וטמון, עד שיימצא מימון להוצאתם והפצתם.

בית הוראה

עם הסתלקותו של מרן זיע”א, והחלל העצום שהותיר בפסיקת ההלכה ומנהגי תימן, ולאור בקשות רבים מהציבור, פתחנו את בית הוראה “בית העזרי” בראשות בנו וממשיך דרכו הרה”ג יחיאל בסיס שליט”א, הנותן מענה מידי יום לעשרות שאלות בהלכה ובמנהג, וכן ייעוץ והכוונה בנושאים שונים.

בנוסף, אנו שוקדים על הקמת קו טלפון ייעודי עם מענה הלכתי 24 שעות ביממה, לפי פסקי מרן זצוק”ל.